Medveten Insikt

SweFlagEngFlag  

banner företag privat

 

 | Tillbaka till föregående sida |

Mötesplats – Medveten Insikt

Vi erbjuder en plats för reflektion och utbyte av erfarenheter som ska ge stimulans för lusten till liv och arbete. Både enskilt och i grupper får du möjlighet att träffas i en inspirerande miljö för att samtala om livet som människa och ledare. Syftet är att få utbyta tankar om idéer och frågeställningar, ofta av existentiell karaktär, att få ökad självkännedom, praktiska verktyg samt ett värdefullt kontaktnät.

Du får ny kunskap och får ta del av kompetens och livserfarenhet. Förhållningssättet innebär öppenhet inåt och sekretess utåt för att kunna ha tillitsfulla samtal. Delar av träffarna kan speciellt inbjudna personer deltaga för att ytterligare bidra till samtalen. Vi hälsar dig välkommen att delta i ett nätverk under vår ledning.

I mötesplats – Medveten Insikt möts vi kring ämnen som känns angelägna för dig i yrket och livet, vilket kan vara:

  • Ledarskap och medarbetarskap
  • Självkännedom som bas för möte med andra
  • Personalstrategier och förändringsarbete
  • Att mötas, tala med varandra om svåra och/eller ovana teman
  • Makt-moral-etik
  • Arbetsglädje
  • Personliga drivkrafter
  • Tystnadens innehåll 

 

havsviken