Medveten Insikt

SweFlagEngFlag  

banner företag privat

Bild på Pernilla här.

Pernilla Gäverth, Beteendevetare och Mindfulnessinstruktör.

 

| Tillbaka |

 

 

 

 

Utbildning

  • Filosofie Kandidatexamen; huvudämne: Sociologi, Örebro Universitet

Ämnen: Sociologi, Pedagogik, Organisation, Ekonomisk historia, Kultur och Naturgeografi, Jämställdhet och Organisation, Socialpsykologi
(Degree of Bachelor of Social Science; Main Subject: Sociologi)

  • Instruktörsutbildning i Mindfulness; Expo Medica, Adries J. Kroese, läkare och professor i kärlkirurgi
  • Lösningsfokuserad korttidsterapi, ALT (Arbetslivstjänster)
  • UGL- Utveckling av grupp och ledare, grund + fördjupning, Försvarshögskolan
  • Vägledningsmetodik, Karriärvägledning (Hollands yrkesvalsmodell), Arbetsmarknadskunskap, Samtalsmetodik, Krishantering/debriefing, Arbetslivsinriktad rehabilitering; Arbetsmarknadsverket

 

Arbetslivserfarenhet

  • Beteendevetare/Organisationskonsult inom Företagshälsovården år 2003-2011
  • Chefsstöd/rehabiliteringssamordnare inom kommunal verksamhet år 2002-2003
  • Arbetsvägledare inom Arbetsmarknadsverket år 1993-2002

 

(Kan även utföra tjänster/utbildningar på engelska)