Medveten Insikt

SweFlagEngFlag  

banner företag privat

 

 | Mindfulness | Stresshantering | Personlig utveckling |

Mindfulness

Mindfulness (Medveten närvaro) handlar om att träna förmågan att medvetet leva i nuet och därmed skapa balans i livet. Genom att använda mindfulness kan man utveckla sin självkännedom och lära sig hantera stress.

 

Mindfulnessträning kan bidra till:

• Mer uppmärksam i nuet utan att döma det jag erfar

• Mer medveten om mina tankar

• Mer medveten om mina känslor

• Mer medveten om mina kroppsliga förnimmelser, sensationer

• Mer medveten om vad som pågår i min omgivning genom mina sinnen

• Minskar min stress(negativa)

• Mer medkännande och kärleksfull med mig själv

• Stressreducerande

• Förmåga att kunna ”ladda batterierna” även om man befinner sig under press

• En känsla av att ha bättre ”kontroll” över sitt liv

• Utveckla emotionell intelligens

• Ökad livskvalitet och bättre hälsa

• Ökad ”empowerment” – förmåga att ta ansvar

Fördjupning om mindfulness...

Bild på Pernilla här.

 

 

För ytterligare information kontakta beteendevetare Pernilla Gäverth 070-9429242 eller genom e-mail: Medveten.insikt@gmail.com

 

Kundkommentarer...