Medveten Insikt

SweFlagEngFlag  

banner företag privat

 

 | Mindfulness | Stresshantering | Personlig utveckling |

Personlig utveckling

"Aristoteles lär ha sagt att vi människor bara kan bli riktigt lyckliga om vi förverkligar ett gott mänskligt liv, + utvecklar vår förmåga och personlighet, samt skapar utrymme för självständigt tänkande."

 

Bli den du är - ökad medvetenhet genom personlig utveckling

Medveten Insikt ger dig stöd i din personliga utveckling och inkluderar både intellekt, själ och hjärta. Medveten Insikt stöttar dig som söker meningsfullhet i din tillvaro och som längtar efter personlig utveckling som människa.

Vi vänder oss till dig som är intresserad av viktiga livsfrågor. Till dig som strävar efter balans och ett väl fungerande liv. Med vårt stöd och erfarenhet lär du dig att aktivt ta ansvar för ditt liv och göra val som ligger i linje med vad du innerst inne vill. Du får redskap till att förbättra både dina personliga och arbetsmässiga relationer samt öka dina kunskaper kring frågor som rör livets mening och syfte. Utifrån en insikt om din egen betydelse i världen och hela den potential du besitter, kan du lättare välja förhållningssätt som uttrycker vem du är.

Det handlar om dig och din utveckling och bygger på ett upplevelsebaserat lärande inifrån och ut. Tyngdpunkten ligger på att möta dig själv och din omgivning och på så sätt öka din egen medvetenhet.

Genom teoretiska modeller och framförallt genom många praktiska övningar lär du dig förstå dina egna livserfarenheter och vilka mönster de har skapat. Då kan du komma vidare och behöver inte längre låta dem stå i vägen för din fortsatta utveckling. Du arbetar med din egen personliga utveckling både individuellt och med din omgivning.

 

Tid för reflektion

Vi arbetar med utvecklingen av den egna viljan.
Många av våra problem härrör från vår nuvarande sociala eller mänskliga situation. Vi arbetar med att förstå hur vi förhåller oss i våra relationer. Vi tränar på att kommunicera och arbetar med hur vi kan få ökad förståelse för våra medmänniskor.

Vi utforskar bland annat syftet med våra liv.
Personlig utveckling syftar till att ge dig redskap och insikter som gör att du bättre förstår dig själv och andra.

 

 

Bild på Pernilla här.

Från ord till handling tar du nästa steg.
Ta chansen och börja här och nu.

För ytterligare information kontakta beteendevetare Pernilla Gäverth 070-9429242 eller genom e-mail: Medveten.insikt@gmail.com