Medveten Insikt

SweFlagEngFlag  

banner företag privat

 | Tillbaka till föregående sida |

Mindfulness fördjupning

Mindfulness-träning är till för dig som vill få ut mer av livet men stressa mindre. Alla människor vill känna sig duktiga och få beröm men om insatsen leder till kroniskt stressyndrom är gränsen nådd. Vart går din gräns?  Mindfulnessträning – Medveten Närvaro kan hjälpa dig att uppnå dina mål och samtidigt ge dig bättre livskvalitet och hälsa. Mindfulness-träning har för många blivit en bra kompass att navigera efter i livet. Det kan hjälpa dig att styra undan de värsta hindren genom att följa din sanna natur/”the flow”/livets ström. Med livets ström menar vi – en universell energi som är essensen av allt och som styr allt.

När du medvetet kommer i kontakt med livets ström känner du dig som fisken i vattnet. Mindfulnessträning får kropp och själ att arbeta synkroniserat för att lättare få flyt i strömmen, där du presterar mer med mindre ansträngning.
Mindfulness handlar om att leva i nuet – i nuet får du den sinnesro och balans som är en förutsättning för att komma in i ”strömmen”. I det tidlösa nuet har du perfekt sinnesro, ostörd av stressande tankar, som kräver tid för att bli tänkta. Där är du bara upptagen av det du håller på med från ett ögonblick till nästa.

Med Mindfulness lär du dig att stanna upp för att få fotfäste i verkligheten – här och nu- och koncentrerar dig lugnt på det som erbjuds.

Det har erbjudits kurser och skrivits många böcker om vad stress är och vad du kan göra för att stressa av. Det är väl bra att höra att du bör dra ner på tempot, göra en sak i taget, stanna upp då och då, skaffa dig mer fritid, åka till ett spa, äta hälsosammare, sova mer, hålla dig i fysisk form och eventuellt köpa dig en hund. De flesta av oss styrs av en inre autopilot som svarar på stressfaktorer av gammal vana. På vilket sätt styr den här autopiloten dig? Har du funderat på det? Att bekymra sig över vad som eventuellt kommer att ske i framtiden, att grubbla över det förgångna, skapar lätt en onödig stresspiral. Det gör att du tappar fokus på det som du egentligen ska göra här och nu. Med Mindfulnessträning lär du dig att hejda den negativa spiralen.

Mindfulness är en process för medvetandegörande som hjälper dig att slå av strömbrytaren på autopiloten och ta dig an saker och ting på ett stressreducerande sätt. Genom att observera dig själv får du större självinsikt och realistisk självtillit. Mindfulness hjälper dig att bli än mer medveten om dig själv och dina val och hjälper dig att finna din egen inre kompass som du kan navigera efter. Du utvecklar balansen mellan kropp och själ men även mellan ditt privatliv och ditt arbetsliv. Du lär dig använda energin på ett förnuftigt sätt och laddar batterierna medan du arbetar .

 

 

 

 

 


stenmur

 

Med Mindfulness börjar du gradvis att prestera mer med mindre stress. Med Mindfulness lär du dig att harmonisera din rationella, analytiska hjärna med ditt intuitiva hjärta. Ett tecken på medveten närvaro är att du inte slåss mot väderkvarnarna utan prövar med att segra utan kamp – du väljer dina strider med omsorg.

Personligen föreställer jag mig livet som att jag sitter i en liten kanot på en stor flod. Jag kan inte göra så mycket åt de stora skeendena i livet – födelse, sjukdom och död- men jag kan försöka paddla bort från de värsta strömmarna och hindren. Mindfulness ger dig ett större överskott på grund av att du inte slösar energi på onödig stress. Dessutom ökar du din livskvalitet eftersom allt du gör med uppmärksamhet/medveten närvaro ökar i kvalitet.

Metoden konkurrerar inte med andra metoder som tar sikte på att öka livskvaliteten. Tvärtemot väver mindfulness samman dem till en harmonisk helhet. Mindfulness kolliderar inte heller med religiösa, kulturella eller politiska uppfattningar. Det är aldrig fel att vara medveten och uppmärksam. Däremot kan brist på uppmärksamhet få katastrofala följder. Medveten Insikt hjälper dig att komma in i livets ström och öka på din medvetna närvaro.

Mindfulness kan bli din bästa livförsäkring. Dock krävs en insats och en vilja till träning – om du ska surfa måste du också öva.