Medveten Insikt

SweFlagEngFlag  

banner företag privat

 

| Mindfulness | Stresshantering | Personlig Utveckling |

Stresshantering

Att hålla många bollar i luften kan tyckas skickligt, men att göra det under en längre tid kan leda till utmattning. Stressreaktioner är helt normala och ger oss handlingsberedskap som behövs för att anpassa oss till ständiga förändringar. Lever man konstant under stress så sliter det på hälsan.

Idag upplever vi att tiden är knappare och går fortare. Vi lever i en mycket föränderlig värld, där vi ideligen ska förändra oss till nya situationer och tycks få allt fler frågor att ta ställning till. Det finns sätt att förebygga stressrelaterad ohälsa och det finns möjlighet att bereda väg tillbaka för personer som redan drabbats av stressammanbrott.

 

Balans

Balans är ett nyckelord i livet. Utan det klarar vi inte att vare sig gå eller stå. Balans är även nyckelordet när det gäller stresshantering. Det går att stressa bara vi håller balansen mellan ork, resurser och inre och yttre krav. Klarar vi inte det hamnar vi i farozonen. Stressrelaterad ohälsa drabbar inte bara den enskilda personen. Det påverkar arbete, familj, släkt, vänner och samhälle.

Vi som arbetar med stress ser dagligen hur människor inte längre klarar av att lägga i växeln i bilen eller ens hitta hem igen. När hjärnan blivit överhettad störs hela mekanismen. Symptomen börjar med minskad energi, koncentrations- och minnesstörningar och lägre initiativförmåga.

Den drabbade genomgår en personlighetsförändring. Smärta i kroppen, ljus och ljudkänslighet, sömnproblem, trötthet, utmattning, nedstämdhet, ångest, en minskad glädje och reducerad social förmåga etc är andra symptom. Ett steg i ledet att förhindra stressjukdomar är att lära känna sig själv och var gränserna för den egna förmågan går. Och att också lära sig att sätta gränser.


Tillbaka till det naturliga

Det är onaturligt att leva på den stressnivå som vi gör idag. Livet ska vara hälsosamt och gott. På vägen tillbaka till ett kvalitativt liv är det viktigt att byta kampen till lust.
När du kontaktar oss tar du första steget på vägen tillbaka till ett mänskligt liv där du och din omgivning kan få mer energi, glädje och sinnesro.

Våra stresshanteringsprogram skräddarsys i nära samarbete med dig som kund. Vi arbetar med förebyggande program som rådgivning, mentorskap och coaching. Utbildningar under längre eller kortare tid är några exempel på våra tjänster.

Du  är varmt välkommen att höra av dig med frågor och funderingar.

Fördjupning stresshantering...

Bild på Pernilla här.

 

För ytterligare information kontakta beteendevetare Pernilla Gäverth 070-9429242 eller genom e-mail: Medveten.insikt@gmail.com

 

Utbildning i stresshantering med Mindfulnessträning

Är du stressad?
Vill du finna mer livsglädje?
Upplever du att alla drar i dig från olika håll?
Har du tröttnat på att vara alla andra till lags och vill börja leva ditt liv?
Har du fått nog av att behandla symptom efter symptom och vill hitta nyckeln till hälsa och ett liv i balans?
Vill du vara mer närvarande i dina relationer?

 


Kursinnehåll…